Sunday, 25 December 2016

Tentang Kami - My Wealth Smart™


Tentang Kami - MY WEALTH SMART™

My Wealth Smart™ adalah wakil kumpulan yang menawarkan pakej perkhidmatan kewangan yang amat komprehensif. Misi kami adalah untuk membantu anda dalam 3 aspek perancangan kewangan utama iaitu mengganda, melindungi dan mengagihkan wang/harta anda sehingga anda mencapai status bebas kewangan.

Secara lebih mikro, kami memiliki kepakaran kewangan dari segi aspek;

Simpanan
Pelaburan
Tabung Pendidikan
Skim Persaraan Swasta
Insurans/Takaful
Skim Simpanan Terjamin
Kad Perubatan
wasiat
Hibah

Kumpulan My Wealth Smart™ terdiri daripada mereka yang ilmuan di dalam bidang perancangan kewangan. Justeru, mereka juga telah mendapat lesen daripada Federation of Investment Managers Malaysia (FiMM), The Malaysian Insurance Institute (MII), Private Pension Administration dan pelbagai lagi.

Antara produk-produk kewangan kami adalah:

Pelaburan Saham Amanah
Skim Persaraan Swasta (PRS)
Insurans/Takaful (termasuk Kad Perubatan)
Pembiayaan ASB
Perancangan Harta Pusaka
Peluang Kerjaya Bidang Kewangan

My Wealth Smart™ turut menawarkan perkhidmat e-kaunseling secara live chat di dalam aspek pengurusan kewangan peribadi dan keluarga melalui inbox dan ruangan komen di facebook fan page kami.

"...Ingatlah, jika anda dilahirkan di dalam keadaan miskin, itu bukanlah silap anda, tetapi jika anda meninggal di dalam keadaan miskin maka itu BENAR-BENAR KESILAPAN ANDA..."

Sekian Terima Kasih!
Anwar Suran
Founder: My Wealth Smart™

0 comments:

Post a Comment